Kurssit ja luennot tarjoavat välineitä läsnäoloon ja vuorovaikutustaitoihin

 

Haluaisitko nauttia ryhmän voimasta ja saada uusia välineitä itsetuntemukseen ja vuorovaikutustaitoihin? Järjestän pienryhmille kursseja ja suuremmalle yleisölle luentoja erilaisilla teemoilla.

Ilmoittaudu kurssille rohkeasti - yleensä kursseillani osallistujat eivät tunne toisiaan etukäteen, mikä on osoittautunut voimavaraksi. Ryhmäcoaching soveltuu kuitenkin erinomaisesti myös esim. työporukalle tai muulle tiimille.

Valmennuksessani korostuvat läsnäolon ja hyväksynnän tärkeys tämän päivän haasteiden ja muutosten keskellä. Tarjoan työkaluja sitku-, mutku- ja siksku-elämään; elämä kun on tässä ja nyt, jokaisella hengenvedolla.

Coachingin ja luentojen sisällöt ovat joustavia ja räätälöidään osallistujien toiveiden mukaan. Ideoidaan yhdessä inspiroiva luento yhteisönne iltaan, henkilöstön hyvinvoinnin tueksi, ryhmäsi kannustukseksi. Lisäksi järjestän valmiiksi räätälöityjä valmennuksia, lue lisää alta!

 

Ota yhteyttä

Purjehdusta ja coachingia kesällä 2020

Järjestän purjehdusta ja coachingia upeasti yhdistävän kokonaisuuden kesällä 2020 5 kertaa:

 • la 23.5. 2020 RESILIENSSI
 • ke 10.6 2020 ENNEAGRAMMI
 • ti 28.7. 2020 RESILIENSSI
 • to 30.7. 2020 ENNEAGRAMMI
 • la 8.8. 2020 RESILIENSSI

Päivään sisältyy kokopäiväpurjehdus Turun saaristossa. Aidon purjehduskokemuksen lisäksi ohjelmaan sisältyy brunssi Pensarin saaressa ravintola Sandvikissa. Brunssin yhteydessä on pienryhmäcoaching.

Päivillä on eri aiheet (enneagrammi ja resilienssi). Enneagrammissa jokainen tekee itse enneagrammitestin ennen päivään osallistumista.

Hinta: 370€/päivä
Kesto: yhden päivän, lähdemme aamulla ja palaamme illalla

Mahdollisimman henkilökohtaisen kohtaamisen takaamiseksi pidän ryhmät pieninä, jokaiselle purjehdukselle otetaan mukaan korkeintaan 4 henkilöä.

 

Ota yhteyttä

KUKA MINÄ OLEN? -työpaja

Seuraava KUKA MINÄ OLEN? -työpaja on 23.4.2020. Lämpimästi tervetuloa! Voi hyvin!

"Jotka tulevat suorinta tietä, saapuvat tyhjin taskuin. Jotka ovat kolunneet kaikki polut, tulevat säihkyvin silmin, polvet ruvella, outoja hedelmiä hauraassa säkissään. Niin se ystäväni on, niin se on, että eksymättä et löydä perille" –Tommy Tabermann

Lämpimästi tervetuloa kotiini KUKA MINÄ OLEN? - työpajaan inspiroivassa ryhmässä innostumaan itsestä ja oivaltamaan muilta.

Työkaluna käytämme enneagrammi-itsetutkimusvälinettä, avain hyvinvointiin ja toimiviin ihmissuhteisiin.

Oheisena linkki, jossa pääset tekemään useamman enneagrammi-testin: http://www.enneagram.fi/testit/

Pakkaa mukaasi testitulokset, rehellisyyttä ja avoimuutta itseäsi kohtaan sekä sisäkengät, -tossut tai villasukat (missä vain parhaiten viihdyt)

Testien tulos saattaa olla hämmentävä, ristiriitainenkin. Ei hätää, se kuuluu matkan tekemiseen. Luottamuksellisessa vuorovaikutuksessa muiden kera syntyvät parhaimmat oivallukset. Enneagrammi ohjaa ymmärtämään ja hyväksymään oman persoonan ja vapautumaan yhä monipuolisempaan omien voimavarojen käyttöön. Havahduttaa huomaamaan hyvän, mutta myös henkisen kasvun mahdollisuudet. Vähintäänkin huomaamme mikä meitä yhdistää ja miten eroamme toisistamme.

Miksi tieto siitä KUKA MINÄ OLEN on tärkeää? Maailmamme muuttuu. Yhteiskunnassamme saamme enenevässä määrin itse vaikuttaa omaan työhömme, toimintatapoihimme. Siksikin omaan näkemykseemme luottaminen on tärkeää. Ennen kaikkea tärkeää on huolehtia ja tunnistaa kehonsa tarpeet, omat reaktiot, kyvyt, rajat, motiivit toimintamme takana. Kaikki tämä tukee hyviä vuorovaikutustaitoja, osaamme paremmin valita kulloiseenkin tilanteeseen rakentavan toimintatavan.

Aika ja paikka
Torsai 23.4.2020
klo 17.00 - 20.30
Vanha Hirvensalontie 4 as 3
20810 Turku

Hinta 50 €
sisältää työpajan, materiaalin, kahvi/tee. Laskun saat illan jälkeen lähettämäni sähköpostin yhteydessä.

Tervetuloa matkalle kiehtovaan moniulotteiseen itseen. (Paikkoja rajoitetusti, varmistathan mukaan pääsysi mahd. pian, kiitos)

Valoa päivääsi!
Anu

Ota yhteyttä

ALoita matka rauhaisaan tasapainoon

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Life Coach Anu Beranger (Y-2494836-5)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Anu Beranger
040 7708 382
anu@anuberanger.fi

Henkilörekisterin nimi

Life Coach Anu Beranger asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Life Coach Anu Beranger
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
anu@anuberanger.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna