Life Coach

Life Coach toimii siltana ihmisen nykytilan ja tavoitetilan välillä.

Kurssit ja luennot

Välineitä läsnäoloon ja vuorovaikutustaitoihin.

Enneagrammi

Enneagrammi on tehokas väline itsetuntemukseen.

Life Coach
Anu Beranger

 

Kaipaatko tukea elämänmuutokseen? Onko Sinulla tavoite, jonka saavuttamiseen toivot kannustusta ja käytännön suuntaviivoja? 

Life Coach on apunasi elämän risteyskohdissa, kun Sinulla on voimia tehdä muutoksia itse, mutta kaipaat muutosten keskelle tukea ja kanssakulkijaa. Life Coachina tuen ja kannustan valmennettavaani saavuttamaan itselleen asettamansa tavoitteet.

Life Coach tekee ajatuksia herättävää ja luovaa yhteistyötä valmennettavan kanssa. Uskon, että jokainen on oman elämänsä paras asiantuntija. Coachingin ainutlaatuisuus onkin siinä, että ihminen valmentajan ohjauksessa oivaltaa itse. Tuolloin motivaatio toteuttaa omia tavoitteita on suuri ja omien unelmien eteen tekee töitä mielellään.

Ota rohkeasti yhteyttä, niin tutustutaan ja jutellaan tilanteestasi lisää!

 

Ota yhteyttä

Mikä on Life Coach?

Life Coach eli elämäntaidon valmentaja auttaa ja tukee ihmistä elämään itsensä näköistä elämää. Tavoitteena on inspiroida ihmistä hyödyntämään kokonaisvaltaisesti henkilökohtainen ja ammatillinen potentiaalinsa.

Valmennus räätälöidään yksilöllisesti ja muodostuukin aina uniikiksi kokonaisuudekseen jokaisen valmennettavan oman tilanteen mukaan.

Valmennus vaatii valmennettavalta voimavaroja mennä eteenpäin. Huomaathan siis, että valmennus ei ole terapiaa, vaikka voikin kokemuksena olla terapeuttinen.

Valmennus on ehdottoman luottamuksellista. Valmennustyön laatua varmistavat myös International Coach Federationin eettiset ohjeet: http://www.icffinland.fi/toiminnan-eettisyys/

Lue lisää

 

Anun tarina

 

Olen Anu, koulutettu Life Coach ja intohimoinen purjehtija. Olen asettunut saaristomaiseman ja meren äärelle Turkuun yli 30 vuotta sitten, minkä lisäksi asun Italiassa puolisoni kanssa puolet vuodesta.

Oma huikea purjehdukseni omaan itseen ja kohti uutta uraa alkoi, kun hakeuduin Life Coach Sadun luo valmennukseen. Rakastamani työ, kolmisenkymmentä vuotta matkailualalla, oli tuolloin muuttanut muotoaan – ihmiseltä ihmiselle tekeminen oli muuttunut koneen jatkeena olemiseksi. Valmennuksessa itsessäni tapahtunut prosessi ohjasi minut lopulta kouluttautumaan Marika Borgin luokse Elämäntaidon Valmennusakatemiaan (International Coach Federationin akkreditoima koulutus).

Nykyään MB-Life Coachina pääsen palvelemaan ihmistä parhaalla mahdollisella tavalla, kannustamaan ja tukemaan ihmistä arjessaan ja työssään, kunnioittaen ja hyväksyen ihmiset erilaisuudessaan. Intohimoni on olla mukana ennaltaehkäisevässä toiminnassa ihmisten hyvinvoinnin hyväksi.

Arvoni ovat kiitollisuus, rakkaus, luottamus ja läsnä oleminen. Kiitollisena ei niinkään täydellisestä vaan täydestä elämästä. Rakkaus läheisiini, rakkaus elämään, koiriemme hätkähdyttävä tapa muistuttaa hyväksynnän tärkeydestä rakkaudessa. Luottamus siihen, että ihminen itse tietää, mikä hänelle on parasta. Tärkeänä koen läsnä olemisen itselleni, toisille ja tekemiselleni, huumoria ja hymyä unohtamatta.

Sydämellisesti tervetuloa valmennukseeni,
Anu

 

Ota yhteyttä

Filosofiana purjehdus


Valmennusfilosofiani ammennan suuresti rakastamastani ja kunnioittamastani purjehduksesta, johon suhtaudun ainaisena opinlähteenä elämäni tiellä.

Haluaisitko lähteä tuellani purjehdukselle omaan elämääsi?

Sinä toimit kapteenina koko yhteisen matkamme ajan.
Saat tuntea, kuinka köydet irrotettuasi nautit matkanteosta. Perehdyt köysiin, omiin voimavaroihisi, valjastaen ne juuri oikeisiin käyttötarkoituksiin. Löydät vahvuutesi, joiden avulla saat purjeet täyttymään tuulesta – ja matkasi etenee. Löydät navigointitaitosi ohjaten elämäsi juuri oikeaan suuntaan.

Luonnonvoimia kunnioittaen ja sydäntäsi kuunnellen purjehdit satamaan. Saavutat haluamasi.
 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Life Coach Anu Beranger (Y-2494836-5)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Anu Beranger
040 7708 382
anu@anuberanger.fi

Henkilörekisterin nimi

Life Coach Anu Beranger asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Life Coach Anu Beranger
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
anu@anuberanger.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna