Ennegrammi

Innostu itsestäsi, oivalla muilta

Ota yhteyttä ›

Enneagrammi on toimiva avain tehokkaaseen ja rakentavaan yhteistyöhön

Kaipaatko välineitä itsetuntemukseen? Toivotko ymmärrystä erilaisuudellemme, olemalla kuitenkin kaikki yhtä hyviä ainutkertaisella tavallamme. Kun tutustut omaan tapaasi kohdata maailmaa, löydät myös sillan kanssaihmisiisi. 

Enneagrammi-persoonallisuustieto on kasvava tiedonala. Se on luotettava ja asiallinen tapa oppia ymmärtämään itseään ja toisia ihmisiä tavalla, josta on aitoa hyötyä jokaiselle. Sen yksi tärkeimpiä ulottuvuuksia on kyky lievittää erilaisuudestamme kumpuavaa ymmärtämättömyyttä ja suvaitsemattomuutta.

Miten omaan yhteisöösi vaikuttaisi, jos ymmärtäisitte paremmin toistenne toiminnan motiiveja ja kommunikointia? Voit tilata yhteisölle tai ystävillesi erikseen räätälöidyn enneagrammi-illan tai -koulutuksen – kiitos, kun pyydät tarjouksen!

Ota yhteyttä ›

Miksi vahvistaa itsetuntemusta enneagrammin avulla?

Enneagrammi vahvistaa itsetuntemusta, mutta miksi tieto siitä "kuka minä olen", on tärkeää?

Maailmamme muuttuu. Yhteiskunnassamme saamme enenevässä määrin itse vaikuttaa omaan työhömme, toimintatapoihimme. Siksikin omaan näkemykseemme luottaminen on tärkeää. Ennen kaikkea tärkeää on huolehtia ja tunnistaa kehonsa tarpeet, omat reaktiot, kyvyt, rajat, motiivit toimintamme takana.

Hyvä itsetuntemus tukee hyviä vuorovaikutustaitoja – osaamme paremmin valita kulloiseenkin tilanteeseen rakentavan toimintatavan. Oman persoonan ymmärtäminen auttaa myös paremmin ymmärtämään kanssaihmisen kenties erilaista tapaa toimia.

Lisätietoja enneagrammista » 

Ota yhteyttä ›

ENNEAGRAMMI - valmennukset

Valjasta eri työskentelytyylit työyhteisösi menestykseksi.
ENNEAGRAMMI toimiva avain tehokkaaseen ja rakentavaan yhteistyöhön

 1. laadunvalvoja / idealistinen uudistaja
 2. mentori / avulias yhteyshenkilö
 3. nopea tekijä / tehokas suorittaja
 4. tunteikas suunnittelija / luova individualisti
 5. tietopankki / tutkiva asiantuntija
 6. luottohenkilö / uskollinen kyseenalaistaja
 7. visionääri / innostuva suunnittelija
 8. vastuuhenkilö / vahva vaikuttaja
 9. sovittelija / sopeutuva rauhanrakentaja

YHDEKSÄN HYVÄÄ STRATEGIAA - YHDEKSÄN TAPAA KATSELLA MAAILMAA
Itsetuntemuksen lisääntyminen on avain hyvään vuorovaikutukseen ja toimii hyvin esim. esimiestyön ja työyhteisön yhteistyön ja vuorovaikutustaitojen kehittämisessä.
Ymmärtämällä erilaisia asioita, jotka ovat kullekin tyylille tärkeitä, luomme sillan itsemme ja muiden välille. Vähintäänkin huomaamme mikä meitä yhdistää ja miten eroamme toisistamme.
Enneagrammi persoonallisuusmalli perustuu vanhaan perinteeseen ja nojautuu vahvasti moderniin psykologiaan. Sitä käytetään laajasti ympäri maailmaa, erilaisilla sovellusalueilla.

Enneagrammin hyötyjä työyhteisössä:

 • Itsetuntemus kasvaa
 • Ihmissuhteet ja työyhteisötaidot paranevat
 • Tiimityöskentely tehostuu ja esimiestyö helpottuu
 • Erilaisuuden ymmärtäminen lisää hyväksyvää ja luottamuksellista ilmapiiriä
 • Erilaisten toimintamallien ymmärtäminen parantaa yhteistyötä
 • Ongelmatilanteet ja ristiriidat ratkeavat helpommin
 • Muutostilanteet sujuvat joustavammin

Hinta 750 EUR/ryhmä (max 20 henkilöä) 4 tuntia
Hintaan sisältyy: enneagrammitietoutta lyhyesti, enneagrammi persoonallisuustesti, testin tulosten analysointi, keskustelua eri työskentelytyylien huomioonottamisesta tehden työyhteisönne yhteistyöstä mahdollisimman miellyttävää ja joustavaa. Valmennuksen ajankohta ja paikka sopimuksen mukaan. Ethän epäröi ottaa yhteyttä, kerron mielelläni lisää.

Ota yhteyttä ›

KOHTI ITSETUNTEMUSTA – SYDÄNTÄSI KUUNNELLEN

Pika­yhteydenotto

Jätä yhteystietosi, soitamme sinulle ensi tilassa!

Soita